Martinic Verhuur hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit Privacystatement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Martinic Verhuur van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Martinic Verhuur, Curieweg 13, 3208KJ Spijkenisse.

Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  • om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
  • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Website bezoekers
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Martinic Verhuur te optimaliseren.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten, acties en aankondigingen. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam,
e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking gegevens aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Doorgifte gegevens buiten EU
Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. De medewerkers van Martinic Verhuur, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:

Martinic Verhuur
Curieweg 13
3208KJ Spijkenisse

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Cookies
Onze website maakt gebruik van third party cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Derde partijen gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op deze website worden verschillende third party cookies gebruikt. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die deze website gebruikt:

  • WP Statictics
  • Google Analytics
  • Yoast SEO

U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting voor uitleg:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Martinic Verhuur draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

 

Vragen, opmerkingen of klachten?
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacystatement of de wijze waarop Martinic Verhuur uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Martinic Verhuur
Curieweg 13
3208KJ Spijkenisse

Email: info@martinic-verhuur.nl
Telefoonnummer: 0181 – 618915

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen
Martinic Verhuur behoudt zich het recht voor dit Privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacystatement op de hoogte bent.

 

Versie mei 2018.